Wat is leasen?

Lease: een moderne vorm van financieren

Lease is een moderne vorm van financieren. In het hedendaagse bedrijfsleven ligt de nadruk meer op het gebruik van een bedrijfsmiddel en niet zozeer op het bezit ervan. Het bezit van bedrijfsmiddelen betekent vaak forse investeringen van de ondernemer waardoor de bestedingsruimte wordt beperkt. Enerzijds is het een forse aanslag op de liquiditeit en anderzijds beperkt het de kredietruimte bij de bank.

Wat maakt leasen anders dan een gewone lening bij de bank?

  • Bij leasen wordt een bepaald object gefinancierd voor een vooraf afgesproken periode.
  • Voor de leaseperiode wordt een vaste rente- en een vast termijnbedrag vastgesteld, zodat u precies weet wat u bijvoorbeeld maandelijks moet betalen en voor hoe lang.
  • Leasing kan ook extra diensten bevatten, zoals verzekering, softwarefinanciering en bijvoorbeeld installatiekosten.
  • Leasing staat los van andere leningen, de kredietlimiet bij de bank blijft dus onaangetast.

Meld je aan voor een gratis intakegesprek bij Fitlease!

Wil je gebruik maken van het gratis intakegesprek bij Fitlease en kijken naar jouw mogelijkheden? Vul dan je gegevens in en klik op ‘Versturen’